فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند. (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند . (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند. (آیه پنجم، سوره نازعات)

کارنامه مدیریتی رئیس‌کل جدید بیمه مرکزی زیر ذره‌بین پس از ماه‌ها انتظار و گمانه زنی، سرانجام تکلیف مدیریت کلان صنعت بزرگ بیمه کشور روشن شد و با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیأت‌وزیران، سکان ریاست کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مجيد بهزادپور سپرده شد.
مدیر نام آشنا و عمل‌گرایی...
با وجود مشکلات می‌مانیم و می‌سازیم پایگاه خبری-تحلیلی «مدیران نیوز» در روزهای پایانی سال موسوم به «تولید، پشتیبانی‌ها-مانع‌زدایی‌ها»پرونده‌ای را برای رصد و ارزیابی توفیقات یا تعلل دستگاه‌های اجرایی و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ کشور در اجرای این شعار گشوده است.
در مطلب پیش‌رو یونس ژائله بنیانگذار و مالک گروه صنایع...
فرازهايی از انديشه دکتر وفا غفاريان - استراتژی تحول‌بخش تنها در جایی كه بیش از شكل و فرایند به جوهره استراتژی توجه می‌شود، شكل می‌گیرد.
- هدف نهایی استراتژی، دست‌ یافتن به منافع نهفته در فرصت‌ها است و اولین قدم در این راستا، درك فرصت‌های استراتژیك است.
- استراتژی یك...

کارنامه مدیریتی رئیس‌کل جدید بیمه مرکزی زیر ذره‌بین پس از ماه‌ها انتظار و گمانه زنی، سرانجام تکلیف مدیریت کلان صنعت بزرگ بیمه کشور روشن شد و با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیأت‌وزیران، سکان ریاست کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مجيد بهزادپور سپرده شد.
مدیر نام آشنا و عمل‌گرایی...
با وجود مشکلات می‌مانیم و می‌سازیم پایگاه خبری-تحلیلی «مدیران نیوز» در روزهای پایانی سال موسوم به «تولید، پشتیبانی‌ها-مانع‌زدایی‌ها»پرونده‌ای را برای رصد و ارزیابی توفیقات یا تعلل دستگاه‌های اجرایی و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ کشور در اجرای این شعار گشوده است.
در مطلب پیش‌رو یونس ژائله بنیانگذار و مالک گروه صنایع...
فرازهايی از انديشه دکتر وفا غفاريان - استراتژی تحول‌بخش تنها در جایی كه بیش از شكل و فرایند به جوهره استراتژی توجه می‌شود، شكل می‌گیرد.
- هدف نهایی استراتژی، دست‌ یافتن به منافع نهفته در فرصت‌ها است و اولین قدم در این راستا، درك فرصت‌های استراتژیك است.
- استراتژی یك...

کارنامه مدیریتی رئیس‌کل جدید بیمه مرکزی زیر ذره‌بین پس از ماه‌ها انتظار و گمانه زنی، سرانجام تکلیف مدیریت کلان صنعت بزرگ بیمه کشور روشن شد و با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیأت‌وزیران، سکان ریاست کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مجيد بهزادپور سپرده شد.
مدیر نام آشنا و عمل‌گرایی...
با وجود مشکلات می‌مانیم و می‌سازیم پایگاه خبری-تحلیلی «مدیران نیوز» در روزهای پایانی سال موسوم به «تولید، پشتیبانی‌ها-مانع‌زدایی‌ها»پرونده‌ای را برای رصد و ارزیابی توفیقات یا تعلل دستگاه‌های اجرایی و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ کشور در اجرای این شعار گشوده است.
در مطلب پیش‌رو یونس ژائله بنیانگذار و مالک گروه صنایع...
فرازهايی از انديشه دکتر وفا غفاريان - استراتژی تحول‌بخش تنها در جایی كه بیش از شكل و فرایند به جوهره استراتژی توجه می‌شود، شكل می‌گیرد.
- هدف نهایی استراتژی، دست‌ یافتن به منافع نهفته در فرصت‌ها است و اولین قدم در این راستا، درك فرصت‌های استراتژیك است.
- استراتژی یك...