فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند . (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند . (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند . (آیه پنجم، سوره نازعات)

مشکلات بزرگِ صنایع کوچک علی رسولیان، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران معتقد است که دانش‌ بنیان شدن باید به یک تفکر بدل شود و این مهم در مسیر تحقق است. این مدیر وزارت صمت در آستانه روز ملی حمایت... مأمور به وظیفه‌ایم یا مأمور به نتیجه هر مدیری اگر بتواند  اندکی تولید ناخالص داخلی را بالاتر ببرد یک مدیر انقلابی یا ارزشی است. مدیرانی که تفکر حرفه‌ای دارند را می‌توان در گروه مدیرانی با اخلاق حرفه ای قرار داد. به این معنی که بتوانند از لحاظ تولید، سطوح فرهنگی،... مسائل مديريتی كشور داشتن لبخند عادت همیشگی و فراموش نشدنی اوست. تفاوتی نمی‌کند مخاطب او از کدام قشر باشد همه را با جملات زیبا و محترمانه خطاب می کند. بیش از ۶۰ سال كارآفرینی و خلاقیت،‌ این پیر صنعت را افتاده‌تر كرده‌است. حالا كه به مانند...

مشکلات بزرگِ صنایع کوچک علی رسولیان، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران معتقد است که دانش‌ بنیان شدن باید به یک تفکر بدل شود و این مهم در مسیر تحقق است. این مدیر وزارت صمت در آستانه روز ملی حمایت... مأمور به وظیفه‌ایم یا مأمور به نتیجه هر مدیری اگر بتواند  اندکی تولید ناخالص داخلی را بالاتر ببرد یک مدیر انقلابی یا ارزشی است. مدیرانی که تفکر حرفه‌ای دارند را می‌توان در گروه مدیرانی با اخلاق حرفه ای قرار داد. به این معنی که بتوانند از لحاظ تولید، سطوح فرهنگی،... مسائل مديريتی كشور داشتن لبخند عادت همیشگی و فراموش نشدنی اوست. تفاوتی نمی‌کند مخاطب او از کدام قشر باشد همه را با جملات زیبا و محترمانه خطاب می کند. بیش از ۶۰ سال كارآفرینی و خلاقیت،‌ این پیر صنعت را افتاده‌تر كرده‌است. حالا كه به مانند...

مشکلات بزرگِ صنایع کوچک علی رسولیان، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران معتقد است که دانش‌ بنیان شدن باید به یک تفکر بدل شود و این مهم در مسیر تحقق است. این مدیر وزارت صمت در آستانه روز ملی حمایت... مأمور به وظیفه‌ایم یا مأمور به نتیجه هر مدیری اگر بتواند  اندکی تولید ناخالص داخلی را بالاتر ببرد یک مدیر انقلابی یا ارزشی است. مدیرانی که تفکر حرفه‌ای دارند را می‌توان در گروه مدیرانی با اخلاق حرفه ای قرار داد. به این معنی که بتوانند از لحاظ تولید، سطوح فرهنگی،... مسائل مديريتی كشور داشتن لبخند عادت همیشگی و فراموش نشدنی اوست. تفاوتی نمی‌کند مخاطب او از کدام قشر باشد همه را با جملات زیبا و محترمانه خطاب می کند. بیش از ۶۰ سال كارآفرینی و خلاقیت،‌ این پیر صنعت را افتاده‌تر كرده‌است. حالا كه به مانند...