فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند . (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند . (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند . (آیه پنجم، سوره نازعات)

تولیدکنندگان و بازرگانان سرداران جنگ اقتصادی‌اند بخش‌خصوصی ایران به عنوان یکی از گلوگاه‌های تشکلی کشور، بیش از یک قرن سابقۀ فعالیت دارد و ضلعی از فرایند توسعه کشور قلمداد می‌شود؛ اما چرا تشکل‌های این بخش با وجود سابقۀ فعالیت طولانی و تشکیلات عریض و طویل و البته حضور... بهره‌وری در مدیریت یا بهره‌برداری از مدیریت؟ سیدحمید کلانتری مدیرعامل انجمن بهره‌وری ایران معتقد است؛ دستیابی به بهره‌وری در سطوح مختلف مدیریتی کشور علاوه بر وحدت نظر در تعریف مفهوم آن، نیازمند مقدماتی از جمله اعتماد در سطوح مختلف اجتماعی و توجه به شایسته سالاری است. لذا توجه به... اصول مديريت چينی؛ بلد نيستم، نمی‌دانم، ياد می‌گیرم اصول مدیریت چینی
اگر از من بپرسند بزرگ‌ترین مساله کشور بعد از انقلاب اسلامی چه بوده است، پاسخ خواهم داد مساله اصلی کشور مدیریت است. آب و خاک ما از جهت غنی بودن منابع و مواد اولیه برای یک زندگی توسعه‌یافته مهیا است....

تولیدکنندگان و بازرگانان سرداران جنگ اقتصادی‌اند بخش‌خصوصی ایران به عنوان یکی از گلوگاه‌های تشکلی کشور، بیش از یک قرن سابقۀ فعالیت دارد و ضلعی از فرایند توسعه کشور قلمداد می‌شود؛ اما چرا تشکل‌های این بخش با وجود سابقۀ فعالیت طولانی و تشکیلات عریض و طویل و البته حضور... بهره‌وری در مدیریت یا بهره‌برداری از مدیریت؟ سیدحمید کلانتری مدیرعامل انجمن بهره‌وری ایران معتقد است؛ دستیابی به بهره‌وری در سطوح مختلف مدیریتی کشور علاوه بر وحدت نظر در تعریف مفهوم آن، نیازمند مقدماتی از جمله اعتماد در سطوح مختلف اجتماعی و توجه به شایسته سالاری است. لذا توجه به... اصول مديريت چينی؛ بلد نيستم، نمی‌دانم، ياد می‌گیرم اصول مدیریت چینی
اگر از من بپرسند بزرگ‌ترین مساله کشور بعد از انقلاب اسلامی چه بوده است، پاسخ خواهم داد مساله اصلی کشور مدیریت است. آب و خاک ما از جهت غنی بودن منابع و مواد اولیه برای یک زندگی توسعه‌یافته مهیا است....

تولیدکنندگان و بازرگانان سرداران جنگ اقتصادی‌اند بخش‌خصوصی ایران به عنوان یکی از گلوگاه‌های تشکلی کشور، بیش از یک قرن سابقۀ فعالیت دارد و ضلعی از فرایند توسعه کشور قلمداد می‌شود؛ اما چرا تشکل‌های این بخش با وجود سابقۀ فعالیت طولانی و تشکیلات عریض و طویل و البته حضور... بهره‌وری در مدیریت یا بهره‌برداری از مدیریت؟ سیدحمید کلانتری مدیرعامل انجمن بهره‌وری ایران معتقد است؛ دستیابی به بهره‌وری در سطوح مختلف مدیریتی کشور علاوه بر وحدت نظر در تعریف مفهوم آن، نیازمند مقدماتی از جمله اعتماد در سطوح مختلف اجتماعی و توجه به شایسته سالاری است. لذا توجه به... اصول مديريت چينی؛ بلد نيستم، نمی‌دانم، ياد می‌گیرم اصول مدیریت چینی
اگر از من بپرسند بزرگ‌ترین مساله کشور بعد از انقلاب اسلامی چه بوده است، پاسخ خواهم داد مساله اصلی کشور مدیریت است. آب و خاک ما از جهت غنی بودن منابع و مواد اولیه برای یک زندگی توسعه‌یافته مهیا است....