فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند . (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند . (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند . (آیه پنجم، سوره نازعات)

مدیریت شهری خاکریز اول خدمت نظارت و پایش بر حوزه‌های مدیریت در کشور یکی از اساسی‌ترین شروط حرکت علمی مدیریت در کشور است. علیرضا جاوید معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران در این خصوص معتقد است که شهرداری تهران با پایش درست و شجاعت در ورود به... عدالت را برای همه بخواهیم در دوره جدید مدیریت شهری،اداره کل رفاه شهرداری تهران با تشکیل کمیته‌ای ویژه به بررسی وضعیت استفاده کارکنان این نهاد از منابع رفاهی شهرداری تهران پرداخته و به نتایج عجیبی رسیده است. از جمله اینکه از بین 25 هزار نیروی شهرداری در... بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یار و یاور دولت است در حال حاضر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجرای طرح‌های متعددی در شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان را بر عهده دارد. حضور پررنگ در نهضت ملی مسکن، اجرای طرح‌های هادی روستایی، ساماندهی و رفع حاشیه‌نشینی در پیرامون شهرهای زابل، زاهدان، چابهار...

مدیریت شهری خاکریز اول خدمت نظارت و پایش بر حوزه‌های مدیریت در کشور یکی از اساسی‌ترین شروط حرکت علمی مدیریت در کشور است. علیرضا جاوید معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران در این خصوص معتقد است که شهرداری تهران با پایش درست و شجاعت در ورود به... عدالت را برای همه بخواهیم در دوره جدید مدیریت شهری،اداره کل رفاه شهرداری تهران با تشکیل کمیته‌ای ویژه به بررسی وضعیت استفاده کارکنان این نهاد از منابع رفاهی شهرداری تهران پرداخته و به نتایج عجیبی رسیده است. از جمله اینکه از بین 25 هزار نیروی شهرداری در... بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یار و یاور دولت است در حال حاضر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجرای طرح‌های متعددی در شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان را بر عهده دارد. حضور پررنگ در نهضت ملی مسکن، اجرای طرح‌های هادی روستایی، ساماندهی و رفع حاشیه‌نشینی در پیرامون شهرهای زابل، زاهدان، چابهار...

مدیریت شهری خاکریز اول خدمت نظارت و پایش بر حوزه‌های مدیریت در کشور یکی از اساسی‌ترین شروط حرکت علمی مدیریت در کشور است. علیرضا جاوید معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران در این خصوص معتقد است که شهرداری تهران با پایش درست و شجاعت در ورود به... عدالت را برای همه بخواهیم در دوره جدید مدیریت شهری،اداره کل رفاه شهرداری تهران با تشکیل کمیته‌ای ویژه به بررسی وضعیت استفاده کارکنان این نهاد از منابع رفاهی شهرداری تهران پرداخته و به نتایج عجیبی رسیده است. از جمله اینکه از بین 25 هزار نیروی شهرداری در... بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یار و یاور دولت است در حال حاضر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجرای طرح‌های متعددی در شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان را بر عهده دارد. حضور پررنگ در نهضت ملی مسکن، اجرای طرح‌های هادی روستایی، ساماندهی و رفع حاشیه‌نشینی در پیرامون شهرهای زابل، زاهدان، چابهار...